ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Přehled ostatních realizací a projektů atelieru od 1.6.1990

Zámek v Boru u Tachova, návrh a projekt rekonstrukce 1990 / NSP Klatovy – přístavba operačních sálů, architektonická studie 1990 / Obytná zóna Lesov, urbanistická studie 1990 / Velichov u Karlových Varů, rodinný venkovský dům manželů Krbečkových, návrh, projekt, realizace 1990 – 1991 / Zástavba proluky na náměstí Ostrov nad Ohří, architektonická studie 1991 / Kavárna Venezzia Karlovy Vary, návrh, projekt, realizace rekonstrukce 1991 / Řeznictví Havlíček Karlovy Vary, návrh, projekt a realizace rekonstrukce 1991 / Penzion Mlýn Kfely u Ostrova, návrh, projekt a realizace rekonstrukce 1991 – 1992 / Motorest Herstošice, architektonická studie rekonstrukce a dostavby 1992 / Hotel Willy Karlovy Vary, návrh, projekty 1992 / Karlovy Vary Hory, architektonická a urbanistická studie zástavby obytné zóny 1992 / Jáchymov - Nové Město, rodinný dům manželů Krkoškových, návrh, projekt a realizace 1992 – 1994 / NSP Domažlice, rekonstrukce operačních sálů, realizace 1992 / KB Karlovy Vary, hmotová studie umístění do proluky 1992 / Lázeňský hotel Heluan Karlovy Vary, návrh, projekty a realizace rekonstrukce a dostavby 1992 – 1994 / Karlovy Vary – Drahovice, RD D. Skoupá, návrh, projekt a realizace 1992 – 1994 / Hotel Stadt Zwickau SRN, architektonická studie rekonstrukce a dostavby 1992 / LD Puškin Karlovy Vary, návrh interieru 1992 / Kolová u Karlových Varů, architektonická studie RD 1992 / Lázeňský hotel Krásná Královna a Modrá Štika Karlovy Vary, návrh a projekt opravy a rekonstrukce 1993 / Jenišov U Karlových Varů, rodinný dům manželů Dudových, návrh, projekt, realizace 1993 – 1994 / Arnstadt SRN, architektonická studie dostavby nárožního obytného domu 1993 / Brandis SRN, dostavba a rekonstrukce garni hotelu, návrh, projekty a realizace 1993 – 1995 / LD Palacký Karlovy Vary, architektonický návrh opravy a rekonstrukce 1993 / Karlovy Vary Tašovice, urbanistický a architektonický návrh, projekty, realizace zástavby obytné zóny 1994 – 1999 / Pemitex Karlovy Vary, oprava a rekonstrukce objektu firmy, realizace 1994 – 1995 / LD Rozkvět Karlovy Vary, studie rekonstrukce a dostavby 1994 / LH Sirius Karlovy Vary, studie dostavby a rekonstrukce 1994 / Hotel Křivoklát, architektonická studie 1994 / ZUŠ Karlovy Vary Rybáře, studie dostavby areálu 1994 / Arnstadt SRN, studie dostavby obchodní zóny 1994 / Junkers Karlovy Vary, studie dostavby areálu 1994 / Karlovy Vary Tašovice, obytná zóna, urbanistická studie zástavby, projekty a realizace 1995 – 2001 / Rodinný dům manželů Bártových, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1995 – 1996 / ARCH 93 Karlovy Vary, studie dostavby a rekonstrukce administrativní budovy 1995 / Pemitex Karlovy Vary, návrh, projekt a realizace prodejny Potštejn 1995 / Jenišov, urbanistická studie obytné zóny 1. – 6. etapa, 1996 / Čerpací stanice VAK Karlovy Vary, Architektonický návrh rekonstrukce a dostavby 1996 / Rekreační středisko VAK Karlovy Vary, projekt a realizace rekonstrukce 1996 / Administrativní budova VAK Karlovy Vary, projekt a realizace interieru 1996 / Autolakovna Stará Role, návrh, projekt a realizace 1996 – 1997 / Rodinný dům manželů Vedralových, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1996 – 1997 / Rodinný dům MUDr. Michalukové, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1996 – 1997 / Rodinný dům manželů Bílkových Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1996 – 1997 / Rodinný dům manželů Barošových Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1996 – 1997 / Obytný dům Karlovy Vary, Bulharská, návrh, projekt, realizace rekonstrukce 1996 – 1997 / Rodinný dům R. Janouškové, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1996 – 1997 / Obytná zóna Karlovy Vary Bohatice, bytové nízkopodlažní domy, návrh, projekty, realizace 1997 – 2000 / Obytný dům Karlovy Vary T.G.M.28, oprava a rekonstrukce, návrh, projekty, realizace 1997 – 1998 / Obytný dům Karlovy Vary, Dr. D. Bechera, oprava a rekonstrukce, návrh, projekty, realizace 1997 – 1998 / Rodinný dům manželů Uhlířových, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1997 – 1998 / Rodinný dům manželů Svobodových, Karlovy Vary Tašovice, návrh, projekty, realizace 1997 – 1998 / Renatechnik Ostrov, dostavba areálu společnosti, realizace 1998 – 1999 / Penzion Hotěk Karlovy Vary, architektonická studie 1998 / Oprava bytového domu Vřídelní 7, Karlovy Vary, realizace 1998 – 1999 / Lázeňský hotel Venus Karlovy Vary, oprava a rekonstrukce, realizace 1998 – 2000 / Rodinný dům manželů Syrových Karlovy Vary, návrh, projekty 1998 / Zástavba obytné zóny Jenišov 1. etapa, urbanistická studie, projekty 1998 – 2000 / Zástavba obytné zóny Jenišov 2. etapa, urbanistická studie, projekty 1999 / Zástavba obytné zóny Jenišov 3. etapa, urbanistická studie, projekty 1999, Obytný dům Tyršova Karlovy Vary, oprava, realizace1999 / Obchodní centrum Tašovice Karlovy Vary, urbanistická studie 1999 / Kavárna Elefant Karlovy Vary, komplexní rekonstrukce, realizace 1999 – 2000 / Hotel Lafonte Karlovy Vary, projekt, realizace 2000 – 2006 / Prodejna Autokelly Karlovy Vary, projekt, realizace 2000 – 2001 / Rodinný dům manželů Gernerových, Karlovy Vary, projekt, realizace 2000 – 2002 / Lázeňský hotel Venus, Karlovy Vary, Rekonstrukce, nástavba a dostavba budovy v památkové zóně města, projekt a realizace 1998 – 2001 / LS Švýcarský Dvůr Karlovy Vary, architektonická studie dostavby 2000 / Parking Elefant Karlovy Vary, investiční studie 2000 / Urbanistické studie zástavby území Jenišov střed 2000 / Urbanistická studie zástavby obytné zóny Stará Role Karlovy Vary 2000 / Hotel Centrál Karlovy Vary, návrh, projekty a realizace zástavby proluky 2001 – 2002 / Změna územního plánu obce Jenišov 2001 / Císařské Lázně Teplice, rozšíření a oprava balneoprovozů, návrh, projekt a realizace 2001 / Obchodní centrum Moskevská Karlovy Vary, architektonický návrh 2001 / Změna č.2 územního plánu obce Jenišov 2002 / Obytná zóna Jenišov sever, návrh, projekt a realizace zástavby 2002 – 2007 / Autosalon SAEL Cheb, návrh, projekt a realizace rekonstrukce 2002 / JIP NSP Sokolov, návrh, projekt a realizace rekonstrukce 2002 / HOPI Karlovy Vary, studie nástavby prodejny 2003 / Hotel Prince de Ligne, studie interieru vstupních prostorů 2003 / Karlovy Vary – Sedlec, RD manželů Lhotkových, návrh, projekt a realizace 2003 – 2004 / Obytná zóna Jenišov východ, urbanistická studie zástavby 2003 / Provozovna a služební byty VAK Opočno, návrh, projekty a realizace 2003 –2007 / Andělská Hora U Karlových Varů, RD manželů Chorvatových, návrh, projekt a realizace 2003 – 2005 a realizace prodejny 2003 / Návrh zástavby RD Mezirolí 2004 / Změna č.3 územního plánu obce Jenišov / / Léčebně rehabilitační zařízení hotelu Lafonte Karlovy Vary, návrh, projekt a realizace přístavby 2005 – 2007 / Územní plán města Nová Role 2003 – 2005 / Karlovy Vary T.G.M. 41, návrh, projekt Lázeňské lesy Karlovy Vary, návrh, projekt a realizace rekonstrukce obytné budovy 2004 / Mezirolí u Karlových Varů, územní studie zástavby obytné zóny 2007 / Autosalon Suzuki Jenišov, návrh, projekt a realizace 2007 – 2008 / Areál historického pivovaru Karlovy Vary – návrhy na využití, územní studie, architektonické studie, projekty 2007 - 2008 / Rekonstrukce bytového domu Moskevská 5, Karlovy Vary, projekt 2007 /  Koplexní rekonstrukce a vestavba LS Švýcarský dvůr Karlovy Vary, návrh, projekt a realizace včetně interierů 2008 – 2009 / Stavební úpravy a oprava objektu čp. 87 Loket, návrh, projekt a realizace 2008 – 2010, postup do finále nejlepší stavba ČR roku 2010 v kategorii rekonstrukce památkového objektu / RD Jenišov, územní studie a architektonický návrh jednotlivých RD 2008 / Komplex hotelu Lafonte Karlovy Vary – třípodlažní parkovací dům, návrh, projekt a realizace 2008 – 2010, cena primátora Karlových Varů jako stavba Karlovarského kraje v roce 2010 / Zástavba RD v lokalitě Stará Role, komplexní územní studie 2008 /  Rozvojové území Královské Poříčí – západ, územní studie využití rozsáhlého rozvojového území, architektonické studie navrhovaných staveb 2009 / Integrovaný projekt staveb pro město Loket, rekonstrukce přírodního amfiteátru a dopravních ploch, návrh, projekty a realizace 2009 – 2013 /  Stavební úpravy RD Kolová, projekt a realizace 2010 / LD Dalibor Jáchymov, komplexní rekonstrukce objektu s vestavbou nového výtahu, návrh, projekt a realizace 2010 – 2011 / RD Chorušice – dostavba soukromého bazénu se saunou, návrh, projekty a realizace 2010 – 2011 / Relikty zaniklých obcí Slavkovského lesa, vyhledávací studie, projekty a postupná realizace 2010 – 2016 / Otovice, návrh zástavby RD, územní studie 2010 / RD Sadov, návrh, projekty a realizace 2010 – 2012 / Resource - Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska – Masterplan 2010 / Resource - Plán zapojení hornických atrakcí do turistických cest, vyhledávací studie, územní studie, projekty a postupná realizace 2010 - 2016 / VAK Karlovy Vary, úpravna vody Březová, komplexní rekonstrukce budovy dispečinku a obvodového pláště hlavní haly úpravny, návrh, projekty, interier a postupná realizace 2010 – 2016 /  Mezirolí, návrh zástavby RD ve dvou lokalitách, územní studie a projekty infrastruktury 2011 – 2013 / Komplexní rekonstrukce a dostavba LD Dagmar a Dášenka Jáchymov, návrh, interiéry, projekty a realizace 2011 – 2015 / Mikroregion Sokolov – východ - Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu. Vyhledávací studie, územní studie, urbanistické a architektonické návrhy, projekty, postupné realizace 2011 – 2016 / Laboratoř mykologie PFUK Praha, projekt rekonstrukce a realizace včetně interiéru 2011 /  Oprava a stavební úpravy bytového domu Karlovy Vary, Lázeňská 12, projekt a realizace 2012 / Stavební úpravy entomologie – Viničná 7, Praha 2, návrh, projekt a realizace 2012 – 2013 / Rekonstrukce bytového domu Karlovy Vary, Moravská 28, návrh, projekt a realizace 2012 – 2015 / LD Belle Aliance Karlovy Vary, rekonstrukce domu, projekt a realizace 2012 – 2013 / LD Excelsior Karlovy Vary, rekonstrukce balneoprovozů, návrh, projekt a realizace 2012 – 2013 / LD Curie Jáchymov, rekonstrukce a rozšíření jídelny, haly a baru, návrh, projekt a realizace 2012 – 2013 / LÚ Běhounek Jáchymov, Rekonstrukce části vstupního podlaží, návrh a projekt 2012, částečná realizace 2014 / Radium palác Jáchymov, rekonstrukce ubytovací části v 6. patro, projekt a realizace 2012 – 2013 / RD manželů Makovičkových - Sokolov, návrh, projekt 2012 / Administrativní budova VAK Karlovy Vary. Oprava obvodového pláště. Projekt, realizace 2012 – 2013 / Územní plán Karlovy Vary, člen v týmu urbanistů, zahájení prací 2012 /  Výstavní a administrativní budova společnosti Gienger Bohemia, návrh, projekt a realizace 2013 – 2015 / Územní plán Královské Poříčí, vydán 2013 / Územní plán Otovice, vydán 2013 / Územní plán správního území Toužim, vydán 2013 / Nástavba a stavební úpravy objektu Úvalská 631, Karlovy Vary, 45 apartmánů, návrh a projekt 2013 – 2014 / Rekonstrukce obvodového pláště administrativní budovy K.Vary, projekt 2013 / Dvougenerační RD v Nové Roli, návrh, projekt a realizace 2013 – 2015 / RD Tašovice, návrh, projekt 2013 – 2014, realizace 2015 – 2016 / Rekonstrukce venkovního městského koupaliště v Sokolově, návrh, projekt a realizace 2014 – 2015 / Územní plán Krásné Údolí, vydán 2014 / Zateplení výškového obytného domu Praha Ruzyně, návrh, projekt 2014 /  Vestavba léčebného zařízení domu U Tří mouřenínů, Karlovy Vary, návrh a projekt 2015 / Návrh na využití pozemků v Jenišově - střed, územní studie 2015 / Návrh na využití pozemků v Jenišově - sever, územní studie 2015 / Rekonstrukce autosalonu Sael - Škoda – Chodov, projekt a realizace 2015 / Rekonstrukce autosalonu Sael - Škoda – Cheb, projekt a realizace 2015 / Územní plán území Nové Hamry, vydán 2015 / Oprava střediska VaK Karlovy Vary Drahovice, projekt a realizace  2015 – 2016 / Školící středisko VaK Karlovy Vary v Konstantinových lázních, projekt 2016 / Územní plán správního území Nová Role, zahájení 2014, probíhá / 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY