ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

O nás

Atelier vznikl 1.6.1990 a od svého založení se profiluje jako autorský architektonický a projekční ateliér se zaměřením na urbanismus a územní plánování, navrhování staveb, design a návrhy interierů. Kancelář projektuje bytové a občanské stavby, administrativní budovy, průmyslové stavby a individuelní rodinné domy.

Největší podíl projektových prací a realizací atelieru zaujímají lázeňské komplexy, hotely, lázeňské hotely a lázeňská sanatoria. Od počátku svého vzniku se atelier specializuje zejména na dostavby a rekonstrukce stávajících areálů a staveb, zejména v obtížných podmínkách památkových zón a památkových objektů, v centrech měst a rozvojových územích. Pro část klientů řeší v omezeném počtu individuelní rodinné bydlení. V oblasti územního plánování a urbanismu zpracovává atelier územní plány měst a obcí, urbanistické a územní studie jako základní výchozí ucelený pohled na řešení zvoleného území. Při této práci úzce spolupracuje s privátními investory a radami měst a obcí na koncepcích a urbanistických rozvojových studiích pro občanskou a bytovou výstavbu. Atelier spolupracuje dlouhodobě se stálými týmy profesních specialistů v oborech vnitřního technického vybavení staveb a vnějších stavebních a inženýrských objektů.

Kancelář zajišťuje jako součást komplexní nabídky služeb výkon autorského dozoru a smluvní formou inženýrskou činnost včetně zastřešení celých zakázek a koordinaci zpracovatelů dalších částí projektu a souvisejících projektových a ostatních služeb ( tvorba krajiny, ekologie, design, grafika, logistika, komunikační systémy a ostatní speciální profese ).

Rozsah vlastní architektonické a projekční činnosti zahrnuje zpracování všech projekčních fází - od prvotních studií až po dokumentaci pro provedení stavby či dílenskou dokumentaci atypických částí. Atelier disponuje potřebným počtem počítačových grafických stanic vybavených standardními grafickými programy pro zpracování architektonických návrhů a projektové dokumentace.

 Zobrazit všechny reference


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY