ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Urbanistická a architektonická studie dostavby městské zóny Čertův Ostrov Karlovy Vary

Studie řeší zástavbu na nevyužité části území, kde se nachází opuštěný areál bývalé Karlovarské mlékárny, dětské hřiště a několik nefunkčních objektů různých aktivit. Studie je podkladem pro změnu územního plánu města Karlovy Vary a navrhuje nové objekty pro bydlení městského typu v kombinaci s objekty služeb a občanské vybavenosti. Součástí urbanisticko architektonického návrhu je základní koncepce technického řešení a ekonomie na realizaci celé lokality. 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY