ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Rozvojové území Královské Poříčí západ

Územní studie řeší komplexním způsobem návrh využití volného rozvojového území mezi zastavěným územím obce a dolovým územím Sokolovské uhelné a.s. Ve studii jsou navrženy základní funkce a doporučené hmoty jednotlivých staveb, které by řešené území obohatily o další vhodné aktivity, doplňující stávající společenské a kulturní centrum na statku Bernard.


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY