ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Zástavba proluky hotelu Centrál Karlovy Vary

Zástavba dlouholeté proluky mezi hotelem Centrál a kavárnou Olympií je prvním  krokem ke komplexnímu urbanistickému a architektonickému dořešení východní části uliční fronty Divadelního náměstí. Nová budova nabízí zastavění v celé hloubce historických  pozemků mezi Divadelním náměstím a pěší stezkou v místech, kde přirozeným vývojem mezi hotelem Centrál a Olympií postupně vyrostly 4 samostatné domy v sevřené zástavbě, které byly z různých důvodů v minulosti odstraněny. Pozemek proluky je nejen velmi svažitý s výškovým rozdílem 20 - 21 m na malé vzdálenosti, ale i členitý ve skalním masivu. Pozemek nebyl před projektem zástavby dlouho využíván ani obhospodařován. Na pozemku se nacházelo mnoho zborcených opěrných zdí, skalních sklepů a terénních schodišť jako pozůstatky původní zástavby.


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY