ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Nástavba a stavební úpravy budovy Úvalská 631, Karlovy Vary

Účel využití stavby je ubytovací zařízení s dlouhodobě pronajímatelnými apartmány. Objekt bývalé prodejny je součástí občanské vybavenosti panelového sídliště z konce 80tých let s rozvolněnou zástavbou deskových panelových domů s převažující výškou 8 obytných podlaží. Navržená vícepodlažní nástavba do výšky okolních bytových domů částečně uzavře polootevřený vnitroblok s volnou stranou na západě. Z pohledu celkové kompozice sídliště nemá navrhovaná nástavba zásadní a rozhodující vliv na kvalitu stávajícího zastavění. Nová část (nástavba) objektu je navržena výhradně v půdorysném rozsahu původního přízemního objektu. Z důvodu dodržení normových hodnot pro osvětlení a oslunění nových pobytových místností apartmánových bytů jakož i stávajících obytných místností v okolních bytových domech je nástavba stávajícího objektu navržena ve tvaru písmene „L“, kde jižní křídlo nástavby má 6 obytných podlaží a východní křídlo nástavby má 5 obytných podlaží. Nad střešní rovinou podnože (stávající objekt prodejny) čtvercového půdorysu je navržena nástavba v půdorysném tvaru písmena „L“. Nástavba je výškově rozčleněna na tři navzájem propojené objekty, které jsou i výškově rozdílné. Výškový rozdíl činní jedno podlaží. Tvarově živější srostlice tří objektů (v rámci možností stávajícího konstrukčního systému) tak vyrůstá z tvarově jednoduché, pevné základny – podnože. Situováním hlubších teras v přízemí nástavby 2.NP objektu vzniká i opticky horizontální odtržení od podnože. Střechy jsou ploché, plochá střecha nad stávající podnoží, tedy nad 1.NP v zadním traktu je „zelená“ doplněná dvěma stromy v kruhových žardiniérách. Ve dvorním traktu jsou umístěna dvě požární úniková schodiště vzájemně komunikačně propojená po střeše nad 1.NP. 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY